Brungylt, benfiskart i leppefiskfamilien. Opptil 28 cm lang, rødbrun med en stor, mørk flekk oppå haleroten og en midt i ryggfinnen. Leveviset er nesten helt ukjent, men den lever solitært. Hører egentlig hjemme i Middelhavet og Atlanterhavet utenfor den nordafrikanske kysten, på dyp ned til 100 m. Utbredelsen i Nord-Europa og Norge lite kjent, men arten er trolig vanligere enn tidligere antatt i sørnorske fjorder.