Brun stubbebukk, billeart i familien trebukker. Kroppen er matt brun, parallellsidet, smal og 10–30 mm lang. Larvene utvikles i svekkede furuer eller furustubber, sjeldnere gran, der de først lever under barken, senere inni trevirket. Arten er ganske vanlig i Sør-Norge. Den er et potensielt skadedyr, men skade er hittil ikke registrert i Norge. De voksne flyr om natten og tiltrekkes av lys.