Brun jordmaur, årevingeart i familien maur. Arbeiderne har lysebrun forkropp, mørkebrun bakkropp og er 3,2–4,5 mm lange. Arten er sky og lever en skjult tilværelse inni gamle trær, spesielt eik, der boene anlegges. Noen ganger kan de bosette seg i hustømmer. Arten er i Norge bare funnet langs kysten fra Telemark til Oslo, men er lokalt vanlig.