Bruksbåt, båt som anvendes til fiske eller annen næringsvirksomhet, i motsetning til lystbåt.