I elektro-, maskin- og tannteknikken om konstruksjoner og elementer som har bro-lignende funksjoner. Innen IT er bro en maskinvare-enhet som knytter sammen lokalnett, slik at disse kan utveksle data. Broer kan knytte sammen nettverk som benytter forskjellige kablingssystemer og protokoller.