Brugde, opphøyd kant, karm eller listverk, se brugdebenk.