Brott, brudd; sted der man bryter noe, f.eks. steinbrudd, steinbrott; også sjø (bølge) som bryter, topper seg og faller ned med stor makt, især på grunt vann. Brukes også om grunnen selv, jfr. båe, flu, skvalpeskjær. Videre brukes ordet om avbrukket stykke, skår, særlig av glass. Betydningen forbrytelse, synd, hos Ibsen («brot – og brot igen os binder!»; Peer Gynt) er en svesisme, likeså brottsling om forbryter («en brottsling imod Landets lov»; Peer Gynt). Se for øvrig brudd.