Bringebærbladbille, billeart i insektfamilien Byturidae. Den voksne billen er 4 mm lang med oval, gulbrun, fint håret kropp. Den gnager i blomsterknopper og i blomster som blir mer eller mindre ødelagt. Eggene legges enkeltvis i åpne blomster eller på ung kart. Den 7 mm lange, svakt gulbrune larven er den kjente bringebærmarken i bærene. Kan opptre meget tallrikt i varme somre til og med Trøndelag.