Brillesalamander, 7-11 cm; kroppen bred og noe flattrykt med fire tær på alle lemmer, brun eller svart på ryggsiden med et lysere brilleformet felt på hodet, undersiden er gul med mørke flekker, undersiden av halen og lemmene er intenst rødfarget, og disse fargene eksponeres for en fiende dersom den føler seg truet. Utbredt i vestlige deler av Italia. Lever på land og er en dårlig svømmer, men legger eggene i små bekker, der larvene utvikles.