Brilleærfugl, fugleart i andefamilien. Litt mindre enn en ærfugl. Hannen har et stort, sirkelrundt, hvitt felt med svart ytterkant rundt hvert øye. Hunnen har bare svakt antydet brille, og ligner ellers ærfuglhunnen. Hekker ved små ferskvann og elver i Øst-Sibir og Alaska. Påvist tre ganger i Norge pr. 2001. Bestanden er gått massivt tilbake fra midten av 1970-årene, trolig over 90 %. Årsaken til tilbakegangen er ukjent.