Brikettering, det å overføre pulverformede råstoffer til briketter for bearbeiding. Utføres i mange tekniske prosesser, f.eks. metallurgiske prosesser. Briketteringsutstyret består av en eller annen form for presse, f.eks. valser med groper i. Pulveret, ofte tilsatt noe fuktighet – eventuelt også bindemiddel – presses så fast sammen at det danner tilstrekkelig sterke briketter.