Brevpostsendinger, fellesbetegnelse for brev, postkort og korsbåndsendinger. Se ellers under A-post. I 1900 befordret Postverket ca. 57 millioner brevpostsendinger, i 1950 ca. 287 millioner, i 1985 ca. 1,3 milliarder og i 1993 noe over 2,1 milliarder.