Breve, kort skriftlig liste, brev, dokument, befaling; pavelig skrivelse, enklere og mindre formell enn en bulle.