Benevnelse på en postsending som i alminnelighet er lukket og som inneholder skriftlige meldinger. Minstemålet for brev er fastsatt til 9 × 14 cm.