Breport, betegnelse på tunnel ved fronten av en isbre, smeltet ut av breelven som kommer ut fra breen. Breporter danner ofte farlige tunneler som lett kan rase sammen. Man bør derfor ikke oppholde seg i nærheten av en breport. Det har skjedd dødsulykker ved at isblokker har brukket løs fra breporten.