Brenne, avsvidd rydningsland, forekommer i forskjellige former og sammensetninger i en lang rekke stedsnavn, Brenna, Brennhaug; sml. Sveen.