Bremsenett er et nett som er festet i enden av rullebanenflyplasser. Bremsenett kan reises meget raskt, og har til hensikt å hindre havari hvis flyet ikke kan bremses ned på vanlig måte.