Brekkvogn, bremsevogn i tog. Bremsene ble betjent av "bremsere" eller av togets konduktører. Egne bremsevogner forsvant fra togene etter hvert som disse fikk automatiske bremser som ble betjent fra lokomotivet. Uttrykket "brekkvogn" levde imidlertid videre, men da som uoffisiell betegnelse på (slang) vognen der konduktøren hadde sin kupé. Ordets første ledd er av engelsk brake, 'brems', og betegnelsen henger igjen fra Hovedbanens første tid, da jernbanepersonalet for en stor del var engelsk.