Brekkrot, giftplante i maurefamilien, forekommer i Brasil, Colombia og Mellom-Amerika. Dyrket for drogeutvinning flere steder i verden. Roten tidligere brukt som brekkmiddel, i dag mest i hostemedisiner, se ipecacuanha. Av brekkrot fremstilles emetin, et av de viktigste midlene til behandling av amøbedysenteri.