Breeding pile, kjernereaktor som produserer mer spaltbart materiale enn den forbruker, se formeringsreaktor.