Bredfotete blomsterfluer, tovingeslekt i familien blomsterfluer, Syrphidae. Ca. 10 norske arter, hvorav noen er svært vanlige. Bakkroppen er langsmal og oransje-gul med en svart lengdestripe og svarte tverrstreker. Hannens forføtter er utvidete, kroppslengde ca. 8 mm. Artene har ulike levevis: noen sees i blomster, andre spiser pollen i gress og kan være viktige bestøvere av disse. Noen lever på enger eller i skog, mange langs vann og sjøer. Larvene lever hovedsakelig av bladlus, men noen skal kunne spise blader i unge stadier. Én art er klekket fra råtnende sopp.