Bredflatbelg, flerårig art i erteblomstfamilien. Opp til 3 m lang, stengelen er grov og har brede vingekanter, bladene er finnete, men har bare ett par finner; rosa blomster. Bredflatbelg dyrkes som prydplante, men forvilles av og til i Sør-Norge.