Breddesirkler, parallellsirkler, sirkler gjennom punkter på jordoverflaten med samme geografiske bredde (latitude). Breddesirkler er parallelle med ekvator, og deres sentrum ligger i jordaksen.