Bredbåndforsterker, videoforsterker, elektronisk forsterker som forsterker et bredt frekvensbånd uansett senterfrekvensen.