Bred dunkjevle, flerårig art i dunkjevlefamilien. 1–2 m høy, 2 cm brede blad. Kjevleformet blomsterstand, hannblomstene øverst, hunnblomsterstanden er 3–4 cm bred, svartbrun. Det er ingen avstand mellom hunnblomsterstand og hannblomsterstand. Bred dunkjevle vokser langs sjøkanter, i tjern og grøfter på Østlandet nord til mjøstraktene og langs kysten nord til Nordland. Se tegning, dunkjevle.