Bravurarie, nummer som nærmest er anlagt for ytre teknisk ferdighet.