Bravissimo, superlativ av bravo, særdeles bra, utmerket.