Brast, dss. brist eller brøst, mangel, skavank. Nå bare i uttrykket stå last og brast med en, holde sammen med en i godt og vondt.