I Sjøforsvaret betegnelse for tjenestefelt: operativ bransje, teknisk bransje og forvaltningsbransje. Luftforsvaret er inndelt i operativ bransje, teknisk bransje og administrativ bransje.