Branco, sammensetningsledd i portugisiske stedsnavn, betyr hvit. Eks.: Rio Branco, Hvitelva.