Bramrå, rå som løper i rakke på bramstangen og bærer bramseilet. Det var inntil 1840–50 den vanlige ordning, men pga. bramseilets store tyngde begynte man da å rigge bramstangen med to bramseil: øvre bramseil, bovenbramseil eller røyl (av det engelske royal) og undre eller store bramseil. Man fikk øvre bramrå (bovenbramrå eller røylrå) og undre eller store bramrå. Store bramrå ble satt fast i bramsalingen, mens bovenbramråen fortsatt løp i rakke på bramstangen. Bramrærne er nr. 4 og 5 fra dekk.