Bram-, tredje høyde i en seilskuterigg, brukes i sammensetninger som brambardun, bramfall, bramgitauer, bramrigg, bramrå, bramsaling, bramseil, bramstag, bramvant og flere. Det tilsvarende engelske uttrykk er top-gallant. Det første skip man med sikkerhet vet førte bramseil, er det engelske skip Regent ca. 1495.