Brakkebaron var en nedsettende betegnelse på person som, til dels med stor fortjeneste, utførte bygningsarbeid for tyskerne under okkupasjonen (krigsprofitør). Brakkebaronene opererte særlig innenfor entreprenørbransjen, sement- og treindustrien. På grunn av de høye lønningene var det små problemer forbundet med å skaffe arbeidskraft til anleggene, og man antar at over 100 000 mennesker drev en eller annen form for arbeid for okkupasjonsmakten.