Brabender-enhet, måleenhet knyttet til et spesielt laboratorieutstyr for å måle konsistens i en deig. Brukes ved testing av mel for å beskrive kvalitetsegenskaper som proteininnhold og -kvalitet i mel, innhold av skadd stivelse, melets vannopptaksevne, krav til og toleranse overfor elting.