Brønnservice-tekniker, en som assisterer rettighetshaver eller borekontraktor på områder av spesiell karakter, f.eks. boreslamlogging, sementering, sammenkobling og avkutting av fôringsrør, avviksboring, perforering, produksjonstesting, brønnkomplettering, brønnvedlikehold o.a.