Brønnhullstrykk, bunnhullstrykk, væsketrykket i bunnen av en petroleumsbrønn, oppgitt som andel av det opprinnelige reservoartrykket, varierer med brønnens dybde og levetid. Nøyaktige målinger av hvordan brønnhullstrykket endrer seg med tappehastigheten og tiden, brukes til å forutse reservoarets fremtidige oppførsel. Dette gir grunnlag for å planlegge optimal tapping av petroleumsreservoaret. Se også brønn (Petroleumsbrønner).