Brønn, den del av et hoveddekk som ligger mellom to overbygningsdekk, f.eks. midtskipshus og bakk.