Brødbille, billeart i borebillefamilien, Anobiidae. Treborende insekter. Brødbillen har spesialisert seg på tørre planteprodukter i lager, kjøkken og spiskammer. Den er rødbrun, 3–4 mm lang, mens larven er gulhvit, krumbøyd, 6 mm lang og har 3 par brystføtter. Både biller og larver angriper hardt brød, gryn, knekkebrød, makaroni m.m., dessuten melklister under tapet. Angrep av billene røpes ved runde små inngangshull, mens larvene «arbeider» skjult i varene utover høsten og vinteren.