Boyleitt, (etter R. W. Boyle, Canada), hvitt sinkmineral, ZnSO4·4H2O, som dannes ved forvitring av sfaleritt (sinkblende). Er påvist fra Sauda sinkgruver.