Boven-, betyr over eller øvre og brukes som forstavelse i sammensatte ord, spesielt vedrørende et seilskips rigg. Bovenbramstangen, bramstangens forlengelse, bærer bovenbramråen og bovenbramseilet, seilet over bramseilet. Bovenbramstangen støttes ved hjelp av bovenbrambarduner og -stag. Nå kalles bovenbramseil røyl av eng. royal; derav de sammensatte ord røylrå, -stang, -bardun, -stag m.fl.