Bottlenose, engelsk navn på nebbhval, vanlig brukt i Norge.