Bostonitt, (av Boston, USA), lys finkornet alkalifeltspat syenitt bergart. Forekommer vanligvis som gangbergart, vesentlig bestående av feltspat (albitt og kalifeltspat). Finnes i Oslofeltet.