Bossering er grovhugget eller skulpturert del av yttersiden ( koppsiden ) på en kvaderstein , utformet slik at bosseringen stikker utenfor vegglivet.