Boska, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: sløke.