Opptak av bestilling eller endelig avslutning av salg av varer som borttingeren ikke fører med seg, når det skjer utenom selgerens faste utsalgssted. Borttinging brukes således som motsetning til handel fra fast utsalgssted og omførselshandel.