Bornitt, (etter I. von Born, Østerrike), broket kobber, rik kobbererts som ofte forekommer sammen med chalkositt (kobberglans), i Norge særlig utbredt på ertsforekomster i Telemark. På frisk bruddflate er mineralet bronsefarget, gjerne kalt tambakbrunt, men det får lett en blålig anløpsfarge. Bornitt og chalkositt kan ligne hverandre, men chalkositt er svart på frisk bruddflate. Bornitt er et sulfid av kobber og jern, Cu5FeS4, krystalliserer kubisk og er relativt bløtt (hardhet 3, skjæres lett med kniv).