borgerlig rettskrav

Artikkelstart

Borgerlig rettskrav er straffeprosessens betegnelse på sivile krav som fremmes i forbindelse med en straffesak. I straffeprosessloven selv bare omtalt som «sivile krav».

Typiske eksempler er fornærmedes krav på erstatning eller oppreisning i en straffesak som gjelder voldslovbrudd eller seksuallovbrudd. Kravet vil også kunne fremmes ved et eget sivilt søksmål etter reglene i tvisteloven. Men når kravet er en følge av en straffbar handling, vil en enklere og billigere måte kunne være å få kravet pådømt i straffesaken mot den som er siktet eller tiltalt for den straffbare handlingen. Politiet har plikt til å spørre fornærmede om vedkommende har krav mot siktede/tiltalte som han ønsker å fremme i saken. I en viss grad har dessuten påtalemyndigheten plikt til å vareta fornærmedes interesser i å få sitt sivile krav pådømt i saken. Regler om borgerlige rettskrav er gitt i straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 3 og kapittel 29.

En særlig form for borgerlig rettskrav er krav om fradømmelse av arverett etter arveloven av 2019 § 72 der en ellers arveberettiget person er tiltalt for å ha forvoldt arvelaters død, eller krav om skilsmisse ved dom som følge av straffbar handling.

Dersom det er oppnevnt bistandsadvokat i straffesak for den fornærmede, skal borgerlige rettskrav fremmes og prosederes av denne. I motsatt fall fremmes det av påtalemyndigheten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Jon Gisle

Det ser ut for meg som begrepet "borgerlig" er forlatt i denne sammenhengen?

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg