Brukes dels i motsetning til militær (således i uttrykket «alminnelig borgerlig straffelov»), dels i motsetning til kriminell (se f.eks. straffeprosesslovens § 3; borgerlig rettskrav). Et vitne kan nekte å svare på spørsmål når svaret kan forutsettes å ville utsette ham eller visse personer som står ham nær, for tap av borgerlig aktelse. Jfr. borgerlig ekteskap.