Borgered, den ed som nye borgere i en by avla til kongen og byens myndigheter (byrådet, senere magistraten) for å oppnå borgerskap. Borgereden mistet sin betydning i pakt med den økonomiske liberalismes innflytelse (fra omkr. 1840). Gjennom en rekke lover ble stadig flere næringer gjort uavhengige av borgerskap i en by. Borgereden ble formelt opphevet fra 1875.