Borga, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: fokk (av snø, vann eller sand).